bhr consulting

Determined for performance

Determined for performance
| Contact | 0332.402.192
| |
Consultanță completă GDPR

Prin consultanța oferită de BHR (realizare audit, emitere recomandări, întocmire documentație GDPR), organizația dumneavoastră va reuși să ajungă, într-un timp scurt, să îndeplinească cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Servicii:


1. Audit GDPR

Auditul GDPR vizează cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal (identificarea prelucrărilor și a categoriilor de date cu caracter personal, a scopurilor urmărite prin operațiunile de prelucrare a datelor și a temeiurilor juridice care stau la baza prelucrării) și evaluarea organizației din punct de vedere juridic și al securității fizice și IT a datelor cu caracter personal, pentru identificarea zonelor de neconformitate cu prevederile GDPR.

Formularea de recomandări pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR este bazată pe constatările realizate în cursul auditului GDPR și are în vedere specificul activității organizației dumneavoastră.

2. Întocmire documentație GDPR

Documentația GDPR obligatorie, va fi realizată de consultantul BHR conform cerințelor Regulamentului și conține setul de documente GDPR necesare, adaptate scopurilor și temeiurilor juridice în baza cărora organizația dumneavoastră prelucrează date cu caracter personal. Această documentație va fi solicitată de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situația unui eventual control.

3. DPO extern

BHR vă poate sprijini prin preluarea, pe bază de contract de DPO extern, a activităților pe linia relaționării cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu persoanele vizate care doresc să-și exercite drepturile conferite de GDPR și cu alți operatori sau persoane împuternicite.

În acest mod, organizația dumneavoastră va beneficia de serviciile calificate ale unui personal DPO bine pregătit și cu experiență, absolvent al cursurilor autorizate ANC de Responsabil protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231).


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE