bhr consulting

Determined for performance

Determined for performance
| Contact | 0332.402.192

BHR vă oferă asistența necesară în vederea selectării și testării persoanei care va îndeplini rolul de DPO sau va fi desemnată pentru a îndeplini sarcini pe linia protecției datelor cu caracter personal (fără a fi DPO).

Pentru a deveni
GDPR compliance
și interesele organizației dumneavoastră să fie protejate față de amenzile foarte mari care pot fi date de ANSPCDP pentru nerespectarea prevederilor GDPR, este important ca persoana pe care o veți încadra ca DPO sau pe care o veți desemna cu sarcini pe linia protecției datelor cu caracter personal, să îndeplinească cerințele stabilite de GDPR.

Conform art. 37 alin. 5 din GDPR, Responsabilul cu protecția datelor - ”...DPO  este desemnat pe baza calităților profesionale și în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39 din GDPR”.

Echipa BHR
, prin prisma experienței acumulate în calitate de consultant, vă poate sprijini în vederea selectării și testării persoanei vizate pentru poziția de DPO sau pe care intenționați să o desemnați cu sarcini  pe linia protecției datelor cu caracter personal, prin realizarea unui set specific de activități: interviu, probă practică, test scris.

La solicitarea dumneavoastră, BHR poate acorda sprijin persoanei desemnate DPO în cadrul organizației, în vederea implementării GDPR.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE