bhr consulting

Determined for performance

Determined for performance
| Contact | 0332.402.192
| |
Curs DPO autorizat ANC

Cursul autorizat ANC pentru ocupația „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Cod COR: 242231), este organizat în parteneriat cu firma STABRIS, una dintre primele companii din Regiunea Nord-Est autorizate la nivel național să susțină astfel de cursuri.

Absolvenții cursului vor primi un certificat de absolvire, tip Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu antetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu recunoaştere naţională şi care are regimul actelor de studii, însoţit de o anexă – supliment descriptiv al certificatului (cu recunoaştere europeană şi internaţională, prin procedura apostilării – apostila de la Haga).

Durata cursului: 180 ore (60 ore pregatire teoretică şi 120 ore pregătire practică la locul de muncă)
Cerințe obligatorie: studii superioare cu diploma de licență.

Mai multe detalii
| |
Curs intensiv DPO

Pentru desemnarea unui DPO în cadrul organizației, GDPR nu stabilește obligația absolvirii unui curs acreditat de către instituțiile statului.

REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) nu impune nicio formă de autorizare sau certificare pentru personalul care va ocupa în viitor funcția de DPO - Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal. Totuși, la art. 37 alin. 5, RGPD menționează că Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.

Cursul intensiv DPO (durata 2 zile) se adresează persoanelor care doresc să-și formeze cunoștințele de specialitate în problematica GDPR, cu scopul de a ocupa poziția de DPO în organizațiile cu o complexitate medie pe linia protecției datelor cu caracter personal.

La finalul cursului, participanții primesc o diplomă de absolvire a Cursului intensiv DPO din partea firmei BHR.

| |
Instruire GDPR angajați

În vederea pregătirii și responsabilizării personalului organizației dumneavoastră, formatorii BHR pot realiza activități de instruire a acestora în privința obligațiilor care le revin pe linia respectării prevederilor GDPR, adaptate specificului organizației dumneavoastră.

Este important pentru dumneavoastră să fiți sigur că măsurile de conformare la GDPR pe care le-ați inițiat sunt înțelese și aplicate de către angajați, și vă protejați astfel organizația față de amenzile ANSPDCP (autorității de supraveghere).

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE