bhr consulting

Determined for performance

Determined for performance
| Contact | 0332.402.192
| |
Consultanță completă GDPR – Legea 190/2018
Prin
Pachetele GDPR compliance
, care vă sunt oferite de BHR (realizare audit, emitere recomandări, Kit GDPR obligatoriu), instituția dumneavoastră poate beneficia de sprijin pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute de Legea nr. 190 din 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Auditul GDPR
vizează cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal (identificarea prelucrărilor și a categoriilor de date cu caracter personal, a scopurilor urmărite prin operațiunile de prelucrare a datelor și a temeiurilor juridice care stau la baza prelucrării) și evaluarea instituției din punct de vedere juridic, IT și al confidențialității și securității datelor cu caracter personal, pentru identificarea zonelor de neconformitate cu prevederile GDPR.

Formularea de recomandări pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR este realizată în funcție de specificul activității instituției.

Kit-ul GDPR obligatoriu
conform cerințelor Regulamentului conține documente adaptate scopurilor și temeiurilor juridice în baza cărora instituția prelucrează date cu caracter personal.

În plus, BHR vă poate sprijini prin preluarea, pe bază de contract de DPO extern, a activităților pe linia relaționării cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu persoanele vizate care doresc să-și exercite drepturile conferite de GDPR și cu alți operatori sau persoane împuternicite. În acest mod, instituția dumneavoastră va beneficia de serviciile calificate ale unui personal DPO bine pregătit și cu experiență, absolvent al cursurilor autorizate ANC de Responsabil protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231).

| |
Consultanță pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție – HG 583/2016

Prin activitățile de consultanță pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție oferite de BHR, instituția dumneavoastră poate beneficia de sprijin pentru realizarea activităților și documentelor prevăzute de HG nr. 583 din 2016 privind măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției care trebuie puse în aplicare de toate instituțiile publice centrale și locale.

BHR pune la dispoziția dumneavoastră o echipă de specialiști cu experiență în domeniu, care va sprijini instituția dumneavoastră să îndeplinească integral aceste obligații.

Împreună cu noi, veți reuși să respectați atât cerințele formale referitoare la elaborarea și adoptarea documentelor obligatorii prevăzute de Strategia Națională Anticorupție, cât și pe cele de adaptare a acestora la specificul de activitate al instituției dumneavoastră.

| |
Servicii de Analiză risc la securitate fizică - Legea 333/2003, HG 301/2012

Pentru a respecta prevederile Legii nr. 333/2003, HG nr. 301/2012 și ale Instrucțiunilor M.A.I. nr. 9/2013, cu modificările și actualizările ulterioare, instituțiile publice sunt obligate să realizeze analize de risc la securitate fizică pentru fiecare sediu, obiectiv sau punct de lucru, prin care să se asigure identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să se indice măsurile de protecție necesare obiectivului analizat.

BHR vă oferă servicii avizate de IGPR pentru analiza de risc la securitatea fizică, la cele mai înalte standarde, prin parteneriatul cu RomUS Trading&Development SRL.

În acest mod puteți evita sancțiunile prevăzute de HG 301/2012, conform cărora nerespectarea obligației de realizare a analizei de risc la securitate fizică constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE