bhr consulting

Determined for performance

Determined for performance
| Contact | 0332.402.192
| |
Consultanță completă GDPR – Legea 190/2018
Prin
Pachetele GDPR compliance
, care vă sunt oferite de BHR (realizare audit, emitere recomandări, Kit GDPR obligatoriu), instituția dumneavoastră poate beneficia de sprijin pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute de Legea nr. 190 din 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Auditul GDPR
vizează cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal (identificarea prelucrărilor și a categoriilor de date cu caracter personal, a scopurilor urmărite prin operațiunile de prelucrare a datelor și a temeiurilor juridice care stau la baza prelucrării) și evaluarea instituției din punct de vedere juridic, IT și al confidențialității și securității datelor cu caracter personal, pentru identificarea zonelor de neconformitate cu prevederile GDPR.

Formularea de recomandări pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR este realizată în funcție de specificul activității instituției.

Kit-ul GDPR obligatoriu
conform cerințelor Regulamentului conține documente adaptate scopurilor și temeiurilor juridice în baza cărora instituția prelucrează date cu caracter personal.

În plus, BHR vă poate sprijini prin preluarea, pe bază de contract de DPO extern, a activităților pe linia relaționării cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu persoanele vizate care doresc să-și exercite drepturile conferite de GDPR și cu alți operatori sau persoane împuternicite. În acest mod, instituția dumneavoastră va beneficia de serviciile calificate ale unui personal DPO bine pregătit și cu experiență, absolvent al cursurilor autorizate ANC de Responsabil protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231).

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Copyright 2023 ©