bhr consulting

Determined for performance

Determined for performance
| Contact | 0332.402.192
Un Responsabil cu Protecţia Datelor (DPO) din cadrul BHR reprezintă garanția faptului că organizația dumneavoastră va deveni
GDPR compliant
, întrucât vor fi respectate regulile, principiile şi politicile privind datele personale prevăzute de Regulament, iar BHR va realiza, în beneficiul dumneavoastră, relaționarea cu persoanele vizate care doresc să-și exercite drepturile conferite de GDPR, cu autoritățile competente și cu alți operatori sau persoane împuternicite. De asemenea, BHR va întocmi și personaliza pentru dumneavoastră toate documentele necesare implementării GDPR.

BHR va desemna pentru dumneavoastră, un DPO bine pregătit și cu experiență, cu diplomă de absolvent al cursurilor autorizate ANC de Responsabil protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231).

Este important pentru dumneavoastră să știți că, dacă veți avea partener BHR în calitate de DPO extern, acesta va prelua preocupările privind conformitatea cu GDPR (în condițiile și cu obligațiile ce revin DPO și operatorilor potrivit Regulamentului) și vă veți putea concentra asupra realizării obiectivelor lucrative/operaționale generatoare de profit.

Responsabilul cu protecția datelor pe bază de contract de prestări servicii, va realiza următoarele activități:

  • realizarea și menținerea unei evidențe a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate;
  • întocmirea unui set de documente obligatorii și adaptate obiectului de activitate al organizației, care să aibă un conținut conform cerințelor GDPR;
  • evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • informarea și consilierea conducerii organizației, precum și a tuturor angajaților care prelucrează date cu caracter personal, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDPR și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor. Această activitate se va realiza prin discuții și consultări cu șefii de departamente/birouri și prin activități de instruire a personalului cu privire la prevederile GDPR;
  • monitorizarea respectării dispozițiilor GDPR, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal la nivelul organizației;
  • întocmirea Procedurii de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal;
  • asumarea rolului de punct de contact pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrare realizate de operator.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE